Punktacja pracy maturalnej

Podobnie jak to bywa w przypadku matury pisemnej z języka polskiego, tak i podczas oceniania prezentacji komisja posługuje się określonym schematem. Warto zapoznać się z nim, aby wiedzieć, na jakie elementy pracy kłaść największy nacisk.

Sposób oceniania

Za maturę ustną z polskiego łącznie można otrzymać 20 punktów, co daje maksymalny wynik 100 procent. Aby zaliczyć prezentację, należy zdobyć co najmniej 6 punktów (30 procent). Oceny za poszczególne elementy pracy:

  • język ucznia – 8 punktów,
  • sposób prezentacji pracy – 5 punktów (3 za wartość merytoryczną, 2 za kompozycję),
  • rozmowa z komisją (odpowiedź na pytania) – 7 punktów.

Teksty dostarcza ABCsocialMedia.pl

Jak widać, najistotniejszym elementem wypowiedz jest jej język. Komisja egzaminacyjna ocenia go zarówno podczas prezentacji pracy maturalnej, jak i w trakcie rozmowy i odpowiadania na pytania. Z tego względu warto zadbać, aby mówić wyraźnie, spokojnie, naturalnie i poprawnie. Podczas matury ustnej z polskiego nie może być miejsca na jakiekolwiek błędy gramatyczne, składniowe czy semantyczne, gdyż mocno obniża to końcowy wynik. Nie chodzi tu o zająknięcie się, krótką przerwę w mówieniu czy zapomnienie tekstu, bo w stresie każdy ma do tego prawo, ale o niechlujność, nieprzygotowanie, chaotyczny sposób mówienia i ubogi zasób słów. Aby wyeliminować ryzyko popełnienia tego typu błędów, należy dokładnie rozplanować swoją wypowiedź, przemyśleć ją i ułożyć sobie w głowie, w czym bardzo pomocne jest sporządzenie tekstu prezentacji maturalnej na papierze i przyswojenie go.

Copyright by matura ustna z języka polskiego Wszystkie prawa zastrzeżone.